Ho Chi Minh City Tân Sơn Nhất (SGN/VVTS)   (Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất)
© ABCDlist